O nás

Schválené nositeľmi

Zdieľať na

Od roku 2004 uskutočňuje spoločnosť Essilor systematické testy, v ktorých nositelia okuliarov hodnotia hlavné značky Essilor ešte pred ich uvedením na trh. V spoločnosti Essilor začína návrh okuliarovej šošovky vždy najskôr podrobným štúdiom nositeľov okuliarov a pochopením ich konkrétnych potrieb.

Essilor je jediným výrobcom, ktorého okuliarové šošovky pred uvedením na trh systematicky hodnotia nositelia okuliarov, akými si ste aj vy.

Vždy, keď uvidíte značku „Schválené nositeľmi" (Approved by Wearers), môžete sa spoľahnúť, žeokuliarová šošovka spĺňa najvyššie nároky na kvalitu. Je zárukou, že pri užívateľských testoch, ktoré vykonávali nezávislé tretie strany, sa prísne dodržiavali presne stanovené postupy.

Požadujte túto značku! Váš očný špecialista vám podľa vašich potrieb pomôže vybrať najvhodnejšie okuliarové šošovky Essilor!